Tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin pitäjä

Antinmäen tila

Yhteyshenkilö

Katriina Leppä
P. 0500 754 528
katriina.leppa@leppalomat.fi

Asiakasrekisterin nimi

Antinmäen tilan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttö

Antinmäen tila.fi -sivusto ei käytä yhteydenottolomaketta, joten asiakasrekisterin tiedot saadaan suoraan käyttäjiltä itseltään sähköpostiviestien tai puheluiden kautta. Asiakas voi ilmoittaa sähköpostiviestillä juuri ne tiedot, mitä haluaa. Puhelimitse ilmoitetut tiedot eivät tallennu asiakasrekistereihin.
Asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolelle. Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin. Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin suojaus, tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Ainoastaan Antinmäen tilan yrittäjillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää asiakasrekisterin tietoja, mitkä saadaan sähköpostiviesteillä käyttäjiltä itseltään. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoverkko ja laitteet, joilla sähköpostit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Laitteet sijaitsevat valvotussa tilassa.

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla ja osoittaa asiakasrekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa.

Jokaisella on oikeus vaatia sähköpostiviestillä ilmoitettujen tietojen olevan virheellisiä. Korjaamispyyntö täytyy tehdä kirjallisesti ja yksilöidysti – pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

Evästeet

Antinmäki.fi -sivusto käyttää evästeitä. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, mistä sivuilta asiakas on siirtynyt sivustolle, mitä sivuja asiakas on selannut ja milloin, mitä selainta asiakas käyttää, mikä on asiakkaan resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on asiakkaan IP-osoite eli mistä internet-osoitteesta asiakkaan lähettämät tiedot tulevat.

Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Asiakas hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.