Maidontuotanto

Antinmäen tilan päätuotantosuunta on korkealaatuisen maidon tuottaminen. Tuotannon ja toiminnan ehdoton perusta ovat hyvinvoivat, terveet eläimet.

Navettaolosuhteet ja laiteratkaisut on valittu eläinten tarpeet huomioiden niin, että ne tukevat lajityypillistä elämää. Eläimille on myös mahdollistettu laidunnus kesäisin ja ulkoilu tarhoissa ympäri vuoden. Eläinten elämästä kerrotaan lisää täällä.

Paljon huomiota on kiinnitetty ihmisten työskentelyolosuhteisiin – ihmisethän eläinten hyvinvoinnista vastaavat. Automatiikka vapauttaa raskaista rutiinitöistä aikaa eläinten seurantaan ja hyvinvointia tukeviin töihin, rehuhuoltoon sekä tuotannon ja talouden seurantaan ja hallinnointiin.

Antinmäen tilan automatisoitu lypsykarjanavetta on valmistunut vuonna 2003. Navetassa on yksi lypsyrobotti ja tilaa noin 150 eläimelle, joista noin 80 on lypsylehmiä. Voit lukea lisää navetan yksityiskohdista täällä.

Kaikki eläimet elävät omissa ryhmissään ja oman rytminsä mukaan pihattonavetan väljissä tiloissa.

Antinmäen tilan ayrshire-eläimet ovat niin sanottua jalostuskarjaa. Määrätietoisella ja pitkäjänteisellä työllä eläinten historia, suku, perimä, genetiikka, tuotos- ja terveystiedot on kaikki dokumentoitu ja tiedossa. Vuosikymmenten ajalta kerättyä ja jatkuvasti päivittyvää tietoa hyödynnetään päivittäisessä eläinten hoitotyössä ja karjanjalostuksessa.

Korkeatasoisten jalostuseläinten kauppa on yksi tilamme tuotantohaara. Antinmäen tilalta on vuosien saatossa myyty lukuisia sonnivasikoita keinosiemennyskäyttöön ja lehmävasikoita alkiontuotanto-ohjelmiin. Lisäksi eläimiä myydään toisille tiloille myös maidontuotantoon tai vaikka tilasonneiksi. Tilamme eläimet tunnistaa kutsumanimen edessä olevasta kasvattajanimestä Antinmäen. Sperma- tai alkiotuotantoon siirtyneillä eläimillä on lisäksi nimessään etuliite Viking jalostusorganisaatio Viking geneticsin mukaan.

Kaikkien eläinten ominaisuudet eivät riitä jalostukseen, vaikka ne olisivat loistavia lypsylehmiä. Tilalle syntyy emovalinnan avulla runsaasti muhkeita liharoturisteytysvasikoita, jotka myydään ternivasikkana lihakarjankasvatukseen erikoistuneille tiloille. Lehmät, joiden maidontuotantoura karjassamme päättyy, myydään teuraiksi lihataloille. Eläintä arvostetaan loppuun asti ja sen hyvinvoinnista huolehditaan viimeisellä matkalla.

Aivan ratkaisevaa omalle maidontuotannollemme ja eläinkaupalle ovat terveet eläimet sekä karjan ja koko tilan bioturvallisuus. Lisätietoa lypsykarjasta löytyy täältä.

Eläinten hoitotyössä ja karjanjalostuksessa hyödynnetään vuosikymmenten ajalta kerättyä ja jatkuvasti päivittyvää tietoa.

Pihattonavetassa lypsylehmät käyvät omatoimisesti lypsyllä keskimäärin 2,5–3 kertaa vuorokaudessa ympäri vuorokauden – kukin oman rytminsä mukaan. Esierotteluportti tunnistaa ja ohjaa lehmän aina joko lypsy- tai ruokinta-alueelle.

Kun lehmä tulee lypsypaikalle, robottikäsivarsi noutaa vedinten pesukupin, paikantaa vetimet lasersäteiden ja videokameran avulla, puhdistaa vetimet sekä ottaa niin sanotut alkusuihkeet vetimistä. Sen jälkeen robottikäsivarsi kiinnittää lypsinkupit erikseen jokaiseen vetimeen ja ohjaa maitoletkuja eläimen liikkeen mukaan. Lypsy ja lypsytapahtuman tiedonkeruu tapahtuu automaattisesti vedinkohtaisesti.

Lypsytapahtuman jälkeen robottikäsivarsi suihkauttaa vetimiin desinfioiva hoito- ja suoja-ainetta, ja samaan aikaan robotti vapauttaa lehmän. Robotti analysoi lypsetyn maidon laadun ja pumppaa maidon oikeaan määränpäähän sekä analysoi maidosta lehmän hormonitasoa. Lisäksi robotti höyry-desinfioi pesu- ja lypsinkupit jokaisen lehmän jälkeen automaattisesti.

Lypsetty maito varastoidaan tilasäiliöön, jossa se jäähdytetään noin +4-asteeseen. Maito-auto tyhjentää tilasäiliön joka toinen päivä. Maidon jäähdyttämisen hukkalämmöllä lämmitetään navetan käyttövettä.

Antinmäen tilalla on maidon tuotanto-oikeutta on noin 800 000 litraa ja tilan lehmien keskituotos keskimäärin runsas 11 000 maitokiloa. Antinmäen tila on pitkän historiansa aikana saanut lukuisia palkintoja maidon laadusta ja karjanjalostuksesta.
Huhtikuussa 2022 isäntäpari palkittiin Walter Ehrströmin säätiön kultaisella mitalilla tunnustuksena parhaan laatuluokituksen eli E-luokan kriteerit täyttävän maidon tuottamisesta 25 vuoden ajan.

Antinmäen tilan lypsyrobotti.