Pihattonavetta

Antinmäen tilan pihattonavetassa on ulkoilumahdollisuudet kaikille eläimille.

Antinmäen tilan navetta on automatisoitu, lämmin makuuparsipihatto lehmille ja nuorkarjalle. Navettaan mahtuu noin 150 eläintä. Eläinten parret ovat leveitä ja pehmustettu parsipedein tai parsimatoin. Pikkuvasikoille on omat tilansa ja karsinansa. Myös poikiville, sairaille ja muutoin erityisseurantaan tuleville eläimille on erilliset tilat. Ulkoilutarhat ja laidunalueet sijaitsevat navetan välittömässä läheisyydessä.

VMS 310-lypsyrobotin lypsykapasiteetti on noin 65–75 lehmää, lypsettäessä noin 2.5-3 kertaa vuorokaudessa.

Navetan päädyssä on rehulato siiloineen. Lehmillä on apilanurmesta tehtyä säilörehua jatkuvasti saatavilla ruokintapöydällä. Väkirehun erillisruokinta tapahtuu lypsyrobotin ja väkirehukioskien kautta. Nuorkarja nauttii ryhmäkohtaisesta ruokinnasta yhdistelmäkiskoruokkijan toteuttamana. Yhdistelmäkiskoruokkija jakaa säilörehua useita kertoja vuorokaudessa. Säilörehu varastoidaan laakasiiloihin.

Lanta poistetaan avokouruista raapoin lietteenä kokoojakourun kautta lietesäiliöön. Navettaan raitisilma tulee kennoikkunoiden, sivuseinien itkupintaelementtien ja kesäluukkujen kautta, ja poistuu poistopuhaltimin harjalle ja lantakourun kautta. Paukkupakkasia varten seinillä on lämpöputket riittävän ilmanvaihdon turvaamiseksi. Navetassa ja tilalla on paloilmaisin- ja valvontajärjestelmiä.

Navetan yhteydessä on tilalta pois lähteville eläimille lastaustila, maitohuone, toimisto, sosiaaliset tilat ja tekniset tilat sekä täysin erillinen katselutila yläkerrassa muun muassa vierailijoille.

Eläinten parret on pehmustettu parsipedeillä tai parsimatoilla.